Mir hunn, vis-à-vis vun aaneren Duerf-Scoutsgruppen en Ennerscheed:

Eis Guiden a Scouten hunn all e geeschtegen oder physëschen Handicap.

All Scoutsgrupp schafft mat Versammlungen, mecht emol am Trimester e Weekend, an emol d’Joër e Camp. Bei eis as dat nët sou. De Sëtz vun eisem Grupp as zwar d’Stad Lëtzebuerg, mee mir hu Scouten aus dem ganze Land: héich aus dem Norden, an déif aus dem Süden. Et mécht kaum e Sënn, fir eng Versammlung iwwert zwou Stonnen hin an zréck ze fueren. Dofir maache mir 6 Weekender d’Joer an e Summercamp.

Ausserdem denke mier, dass Aktivitéiten vun engem Weekend dem geeschteg behënnerte Kand a Jugendlëchen méi entgéint kommen wéi Aktivitéiten vu just zwou Stonnen.